ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม

โพสต์14 ธ.ค. 2559 01:57โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
14 ธ.ค. 2559 01:57
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
14 ธ.ค. 2559 01:57
Comments