ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์29 ส.ค. 2559 22:57โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งให้โรงเรียนส่งครูป.1และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจคัดกรองด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รวมโรงเรียนละ 2 คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว  สพป.อบ.5 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 ส.ค. 2559 22:57
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 ส.ค. 2559 22:57
Comments