ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

โพสต์17 เม.ย. 2559 23:45โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2559 00:08 ]
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ċ
Doc1.pdf
(211k)
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
17 เม.ย. 2559 23:45
Ċ
Doc2.pdf
(242k)
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
18 เม.ย. 2559 00:08
Comments