ขอเชิญประชุม

โพสต์2 มี.ค. 2560 23:42โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ให้โรงเรียนแจ้งหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มี.ค. 2560 23:43
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มี.ค. 2560 23:43
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มี.ค. 2560 23:42
Comments