ขอเชิญประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์29 ก.ย. 2559 02:28โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
เชิญประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.อบ.5
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 ก.ย. 2559 02:28
Comments