ขอเชิญประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 6 ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 23:33โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่แนบ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2559 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ  ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.อบ.5 โดยพร้อมเพรียงกัน
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 มิ.ย. 2559 23:34
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 มิ.ย. 2559 23:33
Comments