ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

โพสต์26 ก.พ. 2560 20:59โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนท่านหรือบุคลากรในสังกัดสมัครอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครูผู้สอน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๔๕-๒๔๔๘๒๑ต่อ ๑๑  พร้อมแนบเอกสารใบสมัครมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
26 ก.พ. 2560 20:59
Comments