ขอใช้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ฐานข้อมูลครอบครัว)เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:34โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนโดยดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ตามตัวอย่างที่ส่งไปให้
และให้รายงานข้อมูลให้ สพป.อบ.5 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
21 มิ.ย. 2559 20:35
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
21 มิ.ย. 2559 20:34
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
21 มิ.ย. 2559 20:35
Comments