ขอความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย

โพสต์10 พ.ค. 2559 19:32โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย มีนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ประสบภัย บ้านพักอาศัยได้่รับความเสียหาย ขอความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบภัยดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
10 พ.ค. 2559 19:32
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
10 พ.ค. 2559 19:32
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
10 พ.ค. 2559 19:32
Comments