กลุ่มบริหารงานบุคคล

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:40โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
1 ส.ค. 2560 00:40
Comments