กลุ่มบริหารงานบุคล

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:42โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
เรื่อง การประเมินศักยภาพประกอบพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
1 ส.ค. 2560 00:42
Comments