กรณี ตัวอย่างข้าราชการที่กระทำผิดวินัยในเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

โพสต์16 มิ.ย. 2559 00:29โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
กรณี ตัวอย่างข้าราชการที่กระทำผิดวินัยในเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ċ
EX...rar
(1022k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 มิ.ย. 2559 01:24
Comments