มาตรการป้องกันเรื่องการป้องกันเหตุไฟไหม้

โพสต์13 มิ.ย. 2559 00:01โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
   ตามที่มีเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน บ้านพักครู ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไ้ด้กำหนดมาตรการการป้องกันหตุไฟไหม้ เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฎิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:01
Comments