แนวทางการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

โพสต์6 พ.ย. 2559 19:00โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือนในภาพรวมทั้งระบบ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงของถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  ๕  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลดังกล่าวในแบบฟอร์มกรอกข้อมูล(ไฟล์Excel)โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.gg.gg/webubn5พร้อมจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ทาง E-mail: dellth.autchara@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ศึกษาเงื่อนไขการจัดสรรโดยละเอียดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวอัจฉรา ทองลือ โทร. ๐๙๕-๖๖๕๐๕๘๘

Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 พ.ย. 2559 19:00
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 พ.ย. 2559 19:00
Comments