แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.2560

โพสต์1 ส.ค. 2560 21:31โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ(ดูเอกสารแนวทางได้จากหนังสือที่อ้างถึงในเอกสารแนบ)
Ċ
Scan1.PDF
(71k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 ส.ค. 2560 21:31
Comments