==> แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์28 ธ.ค. 2559 18:26โดยกลุ่มแผน อุบล5   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 18:29 ]
สพป.อบ.5  ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ  ตอบแบบสอบถามการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลสัมฤทธิ์  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน  ภายในวันที่  5  มกราคม  2560
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 ธ.ค. 2559 18:27
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 ธ.ค. 2559 18:27
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 ธ.ค. 2559 18:26
Comments