ภาษีผู้รับบำนาญ ปีภาษี 2561

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งผู้รับบำนาญ สังกัด สพป.อบ.5 ทุกท่าน ท่านสามารถพิมพ์หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 ได้ดังรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
13 ม.ค. 2562 18:44
Comments