พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2561 21:11โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูแบละบุคลากรทางการศึกษา
ได้ที่ http://personnel.obec.go.th
Comments