ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบัญชี

โพสต์2 เม.ย. 2562 19:33โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวจัดทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 9.00 - 11.00 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์ 
Comments