ประชาสัมพันธ์

โพสต์30 ก.ค. 2560 21:45โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยสมาคมกีฬาสแต๊ค (ประเทศไทย) ร่วมกับโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (อบรมครู)หลักสูตร "กีฬาสแต๊คเบื้องต้น" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาสแต๊คในประเทศไทย โดยกำหนดจัดอบรมในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๖.๐๐น. ณ  โรงเรียนมารีย์นินมล จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๘๗-๗๗๕-๒๙๙๙ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
30 ก.ค. 2560 21:45
Comments