ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C

โพสต์13 ก.พ. 2560 18:40โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
    ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  A.L.T.C ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)พร้อมค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 ก.พ. 2560 18:40
Comments