ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์29 พ.ค. 2560 21:35โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดฝึกอบรมสมาชืกยุวกาชาด"หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ม.๑-ม.๓)ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
 ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พร้อมแนบเอกสารใบสมัครมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
29 พ.ค. 2560 21:35
Comments