ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์24 ต.ค. 2559 21:57โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดโครงการคัดเลือก "อาสายุวกาชาดดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ "เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้พิจารณาจัดส่งผลงานของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งแบบฟร์อมต่างๆได้ที่ www.redcross.ot.th,www.facebook/TRCYVolunteและhttp://thairedcrossyouth.blogsport.com
ą
1 001.jpg
(756k)
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
24 ต.ค. 2559 21:57
Comments