ประชาสัมพันธ์การขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

โพสต์27 ก.พ. 2560 20:55โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจ้งการเขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๐ สถานศึกษาใดที่มีความสนใจจะจัดทำโครงการฯให้ดำเนินการตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
27 ก.พ. 2560 20:55
Comments