ประชาสัมพันธ์การสมัครฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C

โพสต์12 มี.ค. 2560 20:39โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
 ด้วย สำนักงานลูกเสืออุบลราชธานี เขต ๕ กำหนดการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C ลูกเสือสามัญ (รุ่นที่๑)ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๖๐  รายละเอียดดังแนบ 
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
12 มี.ค. 2560 20:39
Comments