ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

โพสต์24 ต.ค. 2559 21:07โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมมายังหน่วยงานที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว  รายละเอียดดังนี้
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
24 ต.ค. 2559 21:07
Comments