ประชาสัมพันธ์โครงการ การแข่งขันกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ดเกมและเอแม็ทครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์8 ก.พ. 2560 00:00โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทลาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมและเอแม็ท สามารถดูรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ 
http://fse.csc.ku.ac.th/amath/index.html
Comments