ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน

โพสต์8 ส.ค. 2560 20:39โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้จัดทำโครงการลมหายใจไร้มลทิน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความสื่อสัตย์สุจริตสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแสดงทักษะ ความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
8 ส.ค. 2560 20:39
Comments