ประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์24 ต.ค. 2559 20:53โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
รายละเอียด  ตามที่ กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมาโดยต่อเนื่อง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐ 
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
24 ต.ค. 2559 20:53
Comments