ประชาสัมพันธ์>สพฐ.แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์12 ธ.ค. 2560 20:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทราบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ธ.ค. 2560 20:18
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ธ.ค. 2560 20:18
Comments