**ด่วนที่สุด***ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์3 ก.พ. 2559 23:15โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 00:31 ]
แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนตามรายชื่อเข้าอบรมในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสำรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการก่อน แล้วส่งเอกสารเบิกหลังจากไปราชการกลับมาภายใน 15 วัน ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
tuksa.PDF
(3978k)
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
3 ก.พ. 2559 23:15
Comments