ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน

โพสต์3 ก.ค. 2559 21:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบงานระบบควบคุมภายใน จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น.        ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
Ċ
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
3 ก.ค. 2559 21:54
Comments