ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

โพสต์13 ม.ค. 2560 01:56โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ċ
ประกาศผลอัจฉริยภาพ.rar
(5984k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
13 ม.ค. 2560 01:57
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
13 ม.ค. 2560 01:56
Comments