ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์29 ม.ค. 2560 12:42โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยการสอบคัดเลือกภาค ก ภาค ข และภาค ค ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 จึงประกาศรายชื่อรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดังแนบ
Ċ
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
29 ม.ค. 2560 12:42
Comments