ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์3 ม.ค. 2561 21:47โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2561 21:47
Comments