ประกาศรับย้ายและโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

โพสต์2 มี.ค. 2563 00:07โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
**หมายเหตุ ส่งเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแนบคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 มี.ค. 2563 00:07
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 มี.ค. 2563 00:07
Comments