ประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 02:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องพ้นจากราชเนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ก.ค. 2561 02:26
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ก.ค. 2561 02:26
Comments