ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเวรยาม

โพสต์6 พ.ค. 2562 23:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 23:24 ]
การสัมภาษณ์วันที่ 8 พ.ค.62 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 พ.ค. 2562 23:22
Comments