ประกาศเรียกผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน เพื่อทำงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์5 ม.ค. 2561 02:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ą
img239.jpg
(641k)
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
5 ม.ค. 2561 02:21
Comments