ประกาศเรียกผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อทำงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ลำดับที่ 25

โพสต์26 ก.พ. 2561 20:24โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 ก.พ. 2561 20:24
Comments