ประกาศเรียกผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน เพื่อทำงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ลำดับที่ 23 และ 24

โพสต์2 ก.พ. 2561 00:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 ก.พ. 2561 00:18
Comments