ประกาศเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์22 เม.ย. 2559 04:39โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
ą
24297.jpg
(125k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 เม.ย. 2559 04:39
ą
24298.jpg
(152k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 เม.ย. 2559 04:39
Comments