ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

โพสต์2 ส.ค. 2560 00:08โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 00:10 ]
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 ส.ค. 2560 00:08
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 ส.ค. 2560 00:09
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 ส.ค. 2560 00:10
Comments