ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์