ประกาศสำนักงานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง รับย้าย และรับโอน

โพสต์14 ก.พ. 2561 03:04โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามประกาศที่แนบ