ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เรื่องทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์สิทธิการให้กู้เงินของสหกรณ์และวันหยุดทำการ ประจำปี 2561

โพสต์12 ธ.ค. 2560 21:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต5
สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการของสหกรณ์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ฉบับ
    2. ประกาศ เรื่อง ทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์สิทธิการให้กู้เงินของสหกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
Comments