ระกาศเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ลำดับที่ 11,12และ14

โพสต์13 ก.พ. 2561 01:54โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
13 ก.พ. 2561 01:54
Comments