รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์28 พ.ค. 2561 23:05โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว
มารายงานตัวเพื่อคัดเลือก
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ.ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ (KM) สพป.อุบลราชธานีเขต5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 พ.ค. 2561 23:05
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 พ.ค. 2561 23:05
Comments