เรียกผู้สอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน มารายงานตัวฯ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 01:29โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 มกราคม 2561 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
25 ธ.ค. 2560 01:29
Comments