เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์14 มิ.ย. 2560 20:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งโอนเงินประกันสัญญา
    1.หจก.วัฒนสิงห์ก่อสร้าง จำนวน 22,500 บาท (ร.ร.บ้านแก้งโตน,ร.ร.บ้านตาเกาตาโกย)
    2.หจก.ปิยพร      จำนวน 28,350 บาท (ร.ร.บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า)
    3.หจก.อุบลรวมช่าง   จำนวน 10,400 บาท (ร.ร.บ้านนาส่วง)
โอนเข้าบัญชีวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
Comments